6 ปีนักษัตร หัวร้อนมากกว่าอากาศ ขณะนี้อารมณ์เสียไปหมด

คุณครูโจ ไลฟ์ผู้ฝึกสอน ดูแล้วใช่เลย เปิดเผย ดวงพ.ค. 2566 : 6 ปีนักษัตร อากาศว่าร้อนแล้ว แม้กระนั้นใจร้อนกว่า อารมณ์เสียกับคนรอบข้าง
คุณครูโจ ไลฟ์ผู้ฝึกสอน ดูแล้วใช่เลย เปิดเผย ดวงเดือนพฤษภาคม 2566 : 6 ปีนักษัตร อากาศว่าร้อนแล้ว แม้กระนั้นใจร้อนกว่า อารมณ์เสียกับคนรอบกาย เกิดขึ้นจากจิตใจข้างใน บางทีอาจจะทุรนทุราย มีเรื่องมีราวให้คิดมากมาย โดยวันนี้มีวิธีการทำให้จิตใจเย็นลงให้อีกด้วย
” หมอช้าง ” เปิดดวงงานการ 3 ราศี งานการดี มีแววรุ่ง!
5 ปีนักษัตร ชีวิตถึงตอนขาขึ้น พร้อมแนวทางเสริมดวงสุดปัง โดย คุณครูกิตำหนิคุณ
แพทย์ขนมเค้ก Magic Design ชี้ 4 ราศี ต้องระมัดระวัง! เป็นโสดไม่รู้ตัว
ดวงเดือนพฤษภาคม 2566 : 6 ปีนักษัตร รำคาญกับคนรอบกาย เช่นคนที่กำเนิดในปีนักษัตรตั้งแต่นี้ต่อไป…
ฉลู , ขาล , ปีงูใหญ่ , ปีม้า , ปีลิง , ระกา
สำหรับคนที่กำเนิดใน 6 ปีนักษัตรนี้ เพียรพยายามอย่าร้อนตามอากาศ ด้วยเหตุว่าอากาศร้อนแล้ว แม้กระนั้นดวงใจคุณร้อนมากกว่า ระวังจะรำคาญอารมณ์เสีย ใจร้อนกับคนรอบกาย คนที่อยู่รอบข้าง เดินทางใกล้ไกล ให้ใช้สติให้มากมายๆ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนสวดมนต์ไหว้พระ เช่นไรให้ใจเย็น
หลายๆคนบางทีอาจทราบดีว่าการภาวนาเกิดเรื่องที่ดี แม้กระนั้นเพราะอะไรบางบุคคลยิ่งสวดมนตร์ยิ่งปราศจากความสุข ยิ่งสวดมนตร์ยิ่งมีแต่ว่าปัญหาทดลองหาคำตอบนี้ไปร่วมกันจากคำสั่งสอนของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กันจ้ะว่า ท่านพูดถึงหัวข้อนี้ไว้อย่างไรบ้าง
บทสวดมนต์ที่พวกเราจะยึดเป็นหลัก แนวทางปฏิบัติ ถ้าหากพวกเรามีดอกไม้ ธูปเทียนบูชาพุทธรูป ก็ให้พูดว่า
อิไม่ทุ่งนา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิอิไม่ทุ่งนา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิอิไม่ทุ่งนา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
อันนี้เป็นคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม สงฆ์0หากชักพาจิตของพวกเราให้มีความนับถือในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม ภิกษุ ชั้นถัดไปก็
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะขาวา พุทธัง ภะค่ะวันตัง อะภิวาเทไม่ ฯ (กราบครั้งหนึ่ง)สวากขาโต ภะขาวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสาไม่ ฯ (กราบคราวหนึ่ง)สุปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมาไม่ ฯ (กราบครั้งหนึ่ง)
ต่อนี้ไปก็มาสำรวมจิตให้แน่แน่วต่อคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระ กล่าวนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ถัดไปสำรวมจิตสวดมนตร์อิติปิโส
อิติเตียนปิ โส ภะค่ะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุค่ะโต โลกะผู้ชำนาญ อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตโผลง เทวะมนูสสานัง พุทโธ ภะค่ะวาตำหนิ (กราบหนหนึ่ง)สวากขาโต ภะค่ะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ นักปราชญ์ฮีว่ากล่าว (กราบหนหนึ่ง)สุปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆ ผัวจิปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ขว้างหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาตำหนิ  (กราบครั้งหนึ่ง)
ต่อไปนี้ชั้นถัดไปก็ตั้งอกตั้งใจเจริญพรหมวิหาร
อะหัง สุขิโต โหมิอะหัง นิททุกโข โหมิอะหัง อะเวโร โหมิอะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
อันนี้บทแผ่ส่วนบุญตน ถัดไปก็แผ่กุศลสัตว์

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุๆสัพเพ สัตตา อัพะยาปัชฌา โหนตุๆสัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนเหม็นตุสัพเพ สัตตา สุขี อนัตตานัง ปะริหะรันเหม็นตุ
นี่บทแผ่ส่วนบุญ ต่อไปนี้ก็สวดมนตร์บทได้โปรดกรุณาถัดไป
สัพเพ สัตตา  สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุๆสัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตตำหนิโต มา วิมุจจันเหม็นตุ
อันนี้เป็นบทมุทิตา ต่อนี้ไปสวดมนตร์บทอุเบกขาถัดไป
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติเตียน กัลยาณีณัง วา ขว้างปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติเตียน
อันนี้ยอดเยี่ยมที่บทสวดมนต์ ให้ทุกคนพากเพียรท่องให้ได้ แล้วอุตสาหะสวดมนตร์วันแล้ววันเล่าๆอีกทั้งตอนเวลาเช้าช่วงเวลาเย็น ถ้าเกิดมายึดบทสวดมนตร์จากที่กล่าวนี้อย่างมุ่งมั่นและตั้งอกตั้งใจสวดมนตร์โดยตลอดทุกวี่วันๆไม่ต้องไปสวดคาถาบทอื่นก็ได้ ให้สวดมนตร์เฉพาะเท่าที่กล่าวมานี้ ทำจิตให้มั่นคงต่อบทสวดมนตร์นี้อย่างมุ่งมั่น ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก คาถาอาคมคุ้นชินบัญชร หรืออาคมอื่นๆนี้ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสวดมนตร์ก็ได้
มีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อ 2-3 วันมานี้ เขามาขอคำแนะนำว่า “เพราะเหตุใดผมยิ่งสวดมนต์ไหว้พระ ขยันสวดมนต์ไหว้พระ สวดคาถาเคยชินบัญชรวันละ 9 จบ 10 จบ บทอื่นก็หลายจบ หนังสือยอดพระกัณฑ์พระตรีปิฎกนี่ผมนึกออก แล้วก็สวดมนตร์ได้หมดทุกตัว ผมนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมง ยิ่งสวดมนต์ไหว้พระไปเยอะแค่ไหนแทนที่ว่าจิตมันจะเย็นลง มันกลับทำให้ร้อน นอกเหนือจากมันจะก่อให้ร้อนแล้ว ผมกับเมียของผมต่างคนต่างสวดมนตร์เก่งแบบเดียวกัน แต่ว่าพอเพียงออกมาจากห้องพระมาแล้วหาเรื่องทะเลาะกันทุกครั้ง เพราะเหตุไรมันก็เลยเป็นแบบงั้นหลวงพ่อ”
หลวงพ่อก็กล่าวว่า “บทสวดมนต์จากที่คุณสวดมนตร์ มันมีลักษณะท่าทางไปในทางไสยเวท ไสยเวทนี้ หากสวดมนตร์มากมายๆเข้า มันกำเนิดมีอาถรรพณ์ มันเป็นพลังมนต์ครอบคลุมจิต มนต์ไสยเวทกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดพลังร้อน เมื่อกำเนิดพลังร้อนแล้วมันก็ต้องการจะลองของ ในเมื่อหาคนใดที่จะมาเป็นคู่ปะทะหรือวิวาทมิได้ก็ทะเลาะกันเอง คนบางบุคคลสวดมนต์ไหว้พระทางไสยเวท ยิ่งสวดมนตร์มากมายมากแค่ไหนจิตใจก็ยิ่งโหดร้าย นั่งสมาธิภาวนา สวดมนต์ไหว้พระช่วงค่ำ 5 ทุ่ม 6 ทุ่ม เพียงพอออกมาจากที่สวดมนต์ไหว้พระ ที่นั่งสมาธิ มาแล้วตบตีภรรยาของตนเอง อันนี้มันเป็นเนื่องจากว่าพลังมนต์ไสยเวทบันดลให้เป็นไปแบบนั้น มนต์อันใดที่มีทิศทางไปในทางไสยเวท มนต์อันนั้นทำให้จิตร้อน เนื่องจากว่ามันมีพลังร้อน แต่ว่าพลังของพระพุทธคุณ คุณของพระธรรม สังฆคุณ พลังพรหมวิหาร มันนำไปสู่พลังเย็น เป็นไปเพื่อเป็นมิตรความเป็นมิตรกับสิ่งทั้งมวล ไม่ตกระกำลำบากวุ่นวาย ไม่หาเรื่องหาเรื่องทะเลาะกัน “
ด้วยเหตุนี้ ให้ทุกคนจำเอาไว้ บทสวดมนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ คุณพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม สังฆคุณ และจากนั้นก็แผ่ส่วนบุญ ต่อนี้ไปเมื่อแผ่ส่วนบุญเสร็จแล้ว จะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งถัดไป เมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้ว ก่อนที่จะลุกจากที่นั่งสมาธิ ให้ก้มจิตก้มหัวใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่พวกเราได้ปฏิบัติมา แล้วหลังจากนั้นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายแหล่ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ กำเนิด แก่ เจ็บ ตายร่วมกัน ทั้งหลายทั้งมวล ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวร ขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกระผมนี้
ที่มา : วิถีที่จิต โดย พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ติดตามข้อมูล Bright Today หนทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY