โปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งตํารวจ มีพฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นกรณีพิเศษ 70 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานขั้นตํารวจ มีพฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นกรณีพิเศษ 70 ราย

คลิกอ่านเนื้อหา