กระทรวงมหาดไทยแต่งเคลื่อนย้าย ‘หัวหน้าสำนักงานจังหวัด’ 29 ตำแหน่ง

กระทรวงมหาดไทยแต่งเคลื่อนย้าย ‘หัวหน้าสำนักงานจังหวัด’ 29 ตำแหน่ง
ตอนวันที่ 12 เดือนธันวาคมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา นายสุทธิดงษ์ จุลเจริญรุ่งเรือง ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ลงชื่อคำบัญชาย้ายเจ้าหน้าที่รัฐ ตำแหน่งชนิดผู้อำนวยการชั้นสูง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ปริมาณ 29 ราย ดังรายนามตั้งแต่นี้ต่อไป